Home / Product / เคมีภัณฑ์ (Sealant) / กาวซีเมนต์

กาวซีเมนต์

TUFF TILE BOND กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้อง
Sales price: ขนาดบรรจุ 20 kg. ราคา ..... ฿
Product Availability:
- เหมาสำหรับปูกระเบื้องขนาดมาตราฐานทั่วไป
- เหมาะสำหรับเซรามิค กระเบื้องดินเผา โมเสด ทั้งพื้นและผนัง ภายใน ภายนอก
- เพียงผสมน้ำ ให้แรงยึดเกาะดีไม่หลุดล่อน เหมาะสำหรับพื้นและผนัง
อัตราการใช้ : 1 ถุง 20 กก./4-5.6 ตร.ม.
 
TUFF TILE ON TILE กาวซีเมนต์ ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ ปูทับกระเบื้องเก่า
Sales price: ขนาดบรรจุ 20 kg. ราคา ..... ฿
Product Availability:
- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องแผ่นใหม่ ปูทับกระเบื้องเก่า
- เหมาะสำหรับเซรามิค กระเบื้องดินเผา โมเสด ทั้งพื้นและผนัง ภายใน ภายนอก
- เพียงผสมน้ำ ให้แรงยึดเกาะดีไม่หลุดล่อน เหมาะสำหรับพื้นและผนัง
อัตราการใช้ : 1 ถุง 20 กก./4-5.6 ตร.ม.