Home / ประสานและซ่อมแซมคอนกรีต

ประสานและซ่อมแซมคอนกรีต

TUFF SELF ปูนทรายเทปรับระดับ ด้วยตนเอง ( หนา 3 - 8 มม.)
Sales price: ขนาดบรรจุ 25 kg. ราคา 690 ฿
Product Availability:
- ใช้เทปรับระดับ  แรงยึดเกาะสูง ก่อนปูวัสดุอื่นทับ
- เหมาะสำหรับพื้นโรงแรม ระเบียง สำนักงานและห้างสรรพสินค้า
- เหมาะสำหรับพื้นภายใน ให้ผิวที่เรียบได้ระดับ
อัตราการใช้ : 0.8 - 1.2 กก./ตร.ม./ หนา 1 มม.